تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391 | 10:22 ق.ظ | نویسنده : م.مهــرابی

رعایت قوانین ایمنی برای بهره برداری بهتر از كیفیت دستگاه اپراتور دستگاه می بایست علاوه بر آشنایی با طرز كار دستگاه با رعایت قوانین ایمنی در بكارگیری از دستگاه كاملاً آشنا باشد. در صورت بی احتیاطی توسط اپراتور بروز حوادث و صدمه به دستگاه دور از انتظار نیست . لذا آموزش اپراتور در رعایت نكات ایمنی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

سرفصلهای مهم این مطلب عبارتند از : ( قوانین كلی ایمنی) ،(قبل از شروع بكار) ، (در حین انجام كار)، (پس از اتمام كار) و ...


الف . قوانین كلی ایمنی :

۱- اپراتور هر دستگاه باید بطور جداگانه با كاربرد و نحوه سرویس و نگهدار دستگاه و رعایت مسائل ایمنی دربرگیرنده آن آموزش داده شود.

۲- استفاده از اپراتور های غیر مجرب در دستگاه ممنوع می باشد. كار آموز اجازه استفاده از دستگاه را ندارد مگر آنكه توسط یك اپراتور ماهر هدایت شود.

۳- استفاده از لباس و كفش ایمنی مناسب.

۴- اپراتورها در حین خستگی و یا عدم تعادل ذهنی اجازه استفاده از دستگاه را ندارند.

۵- رعایت قوانین حین انجام كار از بروز حوادث پیشگیری می كند.

۶- سوخت – روغن ، ضدیخ و باطری جزء مواد خطرناک می باشند. از نزدیک كردن آنها به آتش خودداری كنید.

ب . قبل از شروع بكار

۱- ابتدا جایی كه در آن شروع بكار می كنید را از نظر موقعیت و نوع خاک و وجود مواد خطرناک در محیط اطراف بررسی كنید تا بهترین روش را برای كار خود استفاده كنید.

۲-‌‌ ابتدا روش استفاده از كپسول های آتش نشانی‌ را بیاموزید تا درمواقع ضروری به نحو احسنت از آن استفاده كنید.

۳- دستگاه را از بابت نشت گازوئیل و روغن سیستم هیدرولیک بررسی كنید در صورت بروز اشكال نسبت به رفع آن اقدام نمائید.

۴- سطح گازوئیل در باک و روغن موتور را بازدید كنید در صورت نیاز كمبود آنرا سرریز كنید و مطمئن شوید كه در نهایت درب آنها كاملاً سفت بسته شود.

۵- كلیه مواد اشتعال زا از جمله كاغذ، پارچه و غیره را از اطراف موتور بیرون بریزید.

۶- صندلی را تنظیم كنید تا بتوانید براحتی روی آن بنشینید.

۷- قبل از روشن كردن موتور مطمئن شوید كه تمام اهرم ها در حالت خلاص می باشند.

۸- پس از روشن كردن موتور قبل از شروع به كار موارد زیر را كنترل كنید:

- بررسی عملكرد صحیح آمپرها

- بررسی عملكرد كلیه اهرم‌ها ، پدال (در هنگام بررسی دسته دنده را در حالت خلاص قرار دهید.) --دستگاه را در یك محیط مطمئن آزمایش كنید. نحوه درگیری دنده ها از سبک به سنگین و ترمز را آزمایش كنید.

- با دقت دود خروجی از اگزوز و صداهای غیر عادی در موتور را بررسی كنید.

ج. در حین انجام كار

۱- ابتدا روی صندلی مستقر شوید. از بكارگیری دستگاه در حال ایستاده یا دور از صندلی پرهیز كنید.

۲- هنگام كار تیغه را ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیمتر از سطح زمین بالا قراردهید تا كاملاً به آن مسلط شوید.

۳- از دستگاه باید به طرز صحیح استفاده شود. از بكارگیری موارد زیر پرهیز كنید.

- گاز دادن بیش از حد

- بطور ناگهانی روشن و خاموش كردن ، ترمز كردن یا چرخیدن

- روشن گذاشتن موتور در دور آرام به مدت طولانی

- سردادن دستگاه

۴- در هنگام عبور از موانع و مسیرهای پررفت و آمد دقت كنید.

۵- تغییرات در آمپرها ، صدا ، لرزش و رنگ دود خروجی اگزوز را با دقت بررسی كنید.

۶- درصورت خرابی دستگاه بطوریكه نیاز به بكسل كردن باشد از بكسل مناسب استفاده كنید.


د. پس از اتمام كار

۱- پس از پایان كار دستگاه را در وضعیت خلاصی قراردهید و تیغه و ریپر را هم سطح زمین بگذارید. كلیه لیورها را قفل كنید و موتور را خاموش كنید.

۲- ماشین باید در یك سطح هموار و مطمئن پارك شود.

در صورتیكه دستگاه در شیب می بایست پارك شود با استفاده از دنده پنج آنرا مهار كنید.


نكات ایمنی در هنگام كار با دستگاه

كار با دستگاه در محیط های ناهموار و سنگی باید اصولی و با رعایت نكات ایمنی صورت گیرد تا از بروز حوادث جلوگیری گردد.

۱- در هنگام كار در محیط های ناهموار دستگاه را با سرعت كم حركت دهید و از تغییر سرعت مخصوصاً چرخیدن دستگاه در سرعت های بالا پرهیز كنید.

۲- قبل از عبور از موانع سنگی بزرگ با استفاده از تیغه آنها را جابجا كنید.


۳- در صورت بكارگیری دستگاه داخل آب ابتدا عمق آب و سرعت جریان آب و نوع خاك را كنترل كنید. از بكارگیری دستگاه در محیط نامناسب خودداری كنید. قبل از استفاده از دستگاه در محیط های گلی تمام درپوش ها را سفت كنید و پس از اتمام كار دستگاه را كاملاً شستشو دهید و سطح روغن در موتور – گیربكس و فرمان و سیستم هیدرولیك را در صورت نیاز كنترل كنید از بكارگیری دستگاه در محیط آب بطوریكه عمق آب رولیك های بالا و فن را دربرگیرد پرهیز كنید.

۴- درهنگام عبور از مسیرهای باریك فاصله ها را تنظیم كنید.

۵- درهنگام كار در شب از چراغ بالا و پائین همزمان استفاده كنید.


۶- درصورتیكه دید كافی بعلت مه یا دود زیاد میسر نیست كار را متوقف و پس از آماده شدن شرایط كار ادامه دهید.

۷- درهنگام عبور از مسیرهای برق با ولتاژ بالا نكات ایمنی را رعایت كنید. در این مواقع اپراتور باید از كفش لاستیكی یا چرمی برای جلوگیری از شوك های الكتریكی استفاده كند.

در جدول زیر حداقل فاصله بین دستگاه و خط ولتاژ برای جلوگیری از شوكهای برقی مشخص گردیده است :

5

۸- قبل از عبور از پل از ظرفیت پل كسب آگاهی كنید سپس با دنده سنگین با رعایت نكات ایمنی عبور كنید.

۹- درهنگام عبور از ریل آهن تحت زاویه ۹۰ درجه نسبت به ریل حركت كنید و از چرخیدن روی ریل پرهیز كنید.


كار در شیب

۱- درهنگام حركت در شیب همیشه دستگاه را نسبت به شیب در حالت موازی قرار دهید.

۲- قبل از بالا و پائین بردن دستگاه در شیب دنده را انتخاب كنید از تعویض دنده در هنگام رانندگی در شیب خودداری كنید.

۳- در هنگام عبور در شیب تند از دنده سنگین استفاده كنید و از قراردادن دستگاه در خلاص هنگام عبور از شیب پرهیز كنید. در صورتیكه امكان كنترل دستگاه میسر نیست پدال گاز را برای كاهش دور موتور فشار دهید.

۴- حدالامكان از دور زدن در شیب پرهیز كنید چون امكان سرخوردن آن به پهلو می باشد.

در صورتیكه دستگاه در شیب توان لازم را ندارد ابتدا تیغه را پائین آورید دستگاه را پارک كنید و پس از قراردادن دنده در وضعیت خلاص موتور را مجدداً روشن كنید.


طرز كار در هنگام پارو كردن برف

۱- هنگام جابجایی برف توجه كنید كه حتی شیب های كم موجب سرخوردن دستگاه به پهلو خواهد شد لذا از سرعت مناسب بدین منظور استفاده كنید.

۲- بستگی به نوع و حجم برف از دنده و سرعت های مناسب در شیب های متفاوت استفاده كنید.

بریدن یخ های روی زمین و كندن آنها

روش مناسب بدین منظور استفاده از حالت تیلت تیغه و بریدن یخ ها توسط گوشه بیل می باشد.

هموار كردن زمین

ابتدا پست بلندی ها را هموار كنید . سپس نسبت به هموار كردن قسمت به قسمت با استفاده از دستگاه در وضعیت سنگین اقدام نمائید و درنهایت با استفاده از حالت شناور پشت بیل بیندازید. از استفاده از پشت بیل در محیط های سنگی كه به تیغه آسیب می رساند پرهیز كنید.

هل دادن بار

۱- در هنگام هل دادن یا كندن محیط های شنی حداكثر فاصله مورد نظر باید ۷۰ متر در نظر گرفته شود. درصورت نیاز به مسافت بیشتر از اسكریر استفاده شود. بدین منظور استفاده از عرض شیب برای جابجایی مناسبتر از روش بالا به پائین می باشد.

۲- هنگام تخلیه بار داخل گودال ابتدا گودال را با خاک جلو تیغه پركنید سپس تحت شیب از بغل ها كنده و گودال را پر كنید.

۳- هنگام تخلیه بار در پرتگاه یا هنگامیكه دستگاه از لبه شیب حركت می كند. با استفاده از پدال گاز سرعت دستگاه را با كاهش دور موتور پائین بیاورید و همزمان دنده را در حالت خلاص قرار دهید تا از بروز حادثه در اثر افزایش دور موتور براثر كاهش بار جلوگیری گردد.


استفاده از روش های فنی برای بالابردن عمر شاسی تحتانی دستگاه

عمر شاسی تحتانی بستگی به :

۱- استفاده از كفشک های مناسب زنجیر در زمین های مختلف

۲- پرهیز از حركت و توقف آنی، شتاب دادن دستگاه و استفاده سرعت بالا و چرخش درجای بی مورد

۳- حدالامكان سعی كنید از دستگاه درخط مستقیم استفاده كنید و از چرخش دستگاه در یک جهت بطور مداوم پرهیز كنید.و شعاع چرخش بیشتری برای دور زدن استفاده كنید.

۴- در هنگام كار قطعات بزرگ سنگی مقابل دستگاه را با استفاده از تیغه جابجا كنید و حدالامكان از حركت دستگاه روی سنگ های بزرگ پرهیز گردد.

۵- در هنگام استفاده از دستگاه در شیب رو به چپ یا راست دستگاه را به عقب رانده و نسبت به سطح افق از دستگاه استفاده كنید.طبقه بندی: ماشین آلات ساختمانی،